SATIŞLARI VE İŞİ BİR BÜTÜN OLARAK BÜYÜTMEK İÇİN KAPSAMLI BİR DİJİTAL ÇÖZÜMLER SİSTEMİNİN UYGULANMASI
SİSTEMATİKLİK / DİJİTALLEŞME / GERÇEKLEŞTİRME
BELİRLİ GELİŞTİRME PROJELERİNİ YÜRÜTTÜĞÜMÜZ
ŞİRKET VE KURULUŞLARIN KISA LİSTESİ


Benim adım Ahmet Aşırov.
VIVA Marketing & IT LLC şirketinin kurucusuyum.

15 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren ekibimiz, hem yeni kurulan hem de başarılı bir şekilde büyüyen şirketler için 100'den fazla B2B ve B2C nişinde pazarlama ve iş geliştirme modellerini başarıyla geliştirdi ve uyguladı.

«ugün size şirketinizin ürünlerine olan talebi artırmayı, ölçeklendirmeyi ve iş süreçlerini optimize etmeyi amaçlayan iş geliştirme işbirliği vizyonumuzu sunuyorum.
Tanıştığımıza memnun oldum!
рazarlama ekipleri oluşturmada 15
yıllık deneyim
iş danışmanı
uzmanlık eğitimi/
MBA sertifikası
Misyonumuz, piyasada var olan modern çözümlerin, uygulamaların ve araçların kullanımı ve sistematik olarak uygulanması yoluyla müşterilerimiz için temelde yeni bir iş geliştirme düzeyi sağlamaktır.
Ana hedefimiz, müşterimizi finansal bir sonuca ulaştırıp, onları temelde yeni bir gelişim seviyesine taşımaktır.
PROJE HEDEFLERİNE ULAŞMAK VE HER BİR ÜRÜN VE BİR BÜTÜN OLARAK PROJE İÇİN KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ BİR GELİŞTIRME STRATEJİSİ OLUŞTURMAK İÇİN
Proje süreci ve ekip yönetimi için özel yazılımlar entegre ediyoruz
Projenin iş modelini ve ürünlerini ayrıntılı olarak analiz edeceğiz ve projenin Zihin Haritasını oluşturacağız
Oluşturulan sistemleri ve ürünleri yönetmek için bir ekip kuruyoruz
Satışların büyümesini doğrudan etkileyen
bir pazarlama araçları sistemi kuracağız
Gelişimin her aşamasında veri, metrik ve
analitik şeffaflığı kuracağız.
Şirketinizin BT altyapısını geliştirmenize yardımcı oluyoruz (çevrimiçi mağazalar/mobil uygulamalar)
Şirketinizin internetteki varlığını genişletecek, hedef kitlelerin ilgisini çekecek ve onlardan gelen geri bildirimlere dayalı bir karar alma sistemi oluşturacağız.
Bu da her bir ürünümüz için her bir pazarda kendimizi rakiplerimizden sürekli olarak farklılaştırma fırsatı sağlayacaktır.
Şube veya temsilciliğinizi kendi kendine yetebilir hale getirmek için özel destek sağlıyoruz
05
06
07
08
04
02
03
01
Bir danışmanlık seansı yürütme
ÖN PROJE + ÇEVİK
PROBLEM
DOĞRULAMA
ÇÖZÜMÜN PAZARA UYGUNLUĞUNUN TEYIT EDILMESI
TEST ÇÖZÜMLERİ İÇİN MVP'NİN GELİŞTİRİLMESİ
ÜRÜN IÇIN
PAZARIN ONAYLANMASI
DEĞER ÖNERISI DOĞRULAMA
CAZİBE HUNİSİ OPTİMİZASYONU
KANAL ONAYI
BAŞLANGIÇTAN "OLGUNLUĞA" GEÇIŞ
ADIM 9
SCALING
ADIM 8
VERİ ANALİZİ
ADIM 11
VERİ ODAKLI
ÖĞRENME
ADIM 12
İSTİSNA/
ANAAKIMLAŞTIRMA NOKTASI "A"
ADIM 1
"B" NOKTASINA ULAŞMAK İÇİN HEDEF BELİRLEME
ADIM 2
06
SIRALAMAYI, BELİRLİ ADIMLARIN UYGULANMA ZAMANINI,
HACMİNİ, PROJE İÇİN GEREKLİ KAYNAK
SAYISINI ANLAMAK İÇİN:
Bu haritadan şunları anlayabileceksiniz:
Sizin için belirtilen hedeflere sistematik olarak ulaşmayı amaçlayan bir ön yol haritası geliştirdik
Bugün hangi araçların uygulanması gerektiği, "yarın" hangi araçların uygulanması gerektiği, bu araçlara neden ihtiyaç duyulduğu
Hangi temel büyüme göstergelerinin izlenmesi gerektiği ve bir bütün olarak projenin etkinliğinin nasıl takip edileceği
Hangi uzmanların dahil olması gerektiği ve hangi görevlerle görevlendirilecekleri .
Дорожная к , şirketin ve/veya ürünlerinin geliştirilmesine yönelik geniş hedeflerin daha küçük hedeflere bölündüğü, özel bir tabloya kaydedilmiş, sıralı ve paralel eylemlerden oluşan kişiselleştirilmiş bir adım adım plandır.
Yol haritası
OFFER
BİR BAŞLANGIÇ İLİŞKİSİ OLARAK SİZİ, OLUŞTURULAN YOL HARİTASINDA BİZİMLE BİRLİKTE 2 SOMUT ADIM ATMAYA VE DAHA FAZLA İŞBİRLİĞİ FORMATININ ANA HATLARINI BELİRLEMEYE DAVET EDİYORUZ.
1.Adım
ÇALIŞMANIN BİLEŞİMİ:
Şirketin/ürünün 2 aşamalı analizi
Şirketin 13 aşamalı teşhisi (iş modeli)
Hedef kitlenin 2 aşamalı analizi
Tanıtılan ürün(ler) için seçilen bölgedeki rekabet ortamının 5 aşamalı analizi
PROJE ÖNCESİ ARAŞTIRMA (PÖÇ) AŞAĞIDAKİLER İÇİN GEREKLİDİR:
İŞLETME SAHİPLERİNİN SORULARA AKLI BAŞINDA CEVAP VERMELERİNİ SAĞLAMAK:
• Şirket, ürün, hedef kitle hakkındaki bilgileri bir araya getirmek
• Gelecekteki / mevcut ürün ekibinin şirketin ürünleri ve tedarikçileri hakkında en uygun kararları vermesi için bir temel oluşturun.
- "Benim şirketim nedir?"
- "şi̇rketi̇m di̇ğerleri̇yle nasil karşilaştirilir"
- "şi̇rketi̇m mevcut ve potansi̇yel müşteri̇ler tarafindan nasil görülüyor?"
- "Bugün gelirimi artırmaya başlamak için hangi adımları atmaya başlamalıyım?"
PROJE ÖNCESİ
PROJE ÖNCESİ
ÇALIŞMANIN SONUNDA, ÜRETİLEN SOMUT VERİLERİ ELİNİZE ALACAKSINIZ:
Projenin LMC'si, şirket üzerinde tamamlanmış Zihin haritaları, HK'nin
Proje Teşhis Sayfası (Nokta A)
UYGULAMA SÜRESİ:
21 Güne Kadar
rekabet ortamının karşılaştırmalı analizini içeren tablolar, pazar paylarına ilişkin grafikler
proje ekonomi̇si̇ bi̇ri̇mi̇
raporlar, sonuçlar, tavsiyeler
Her zaman çıkarılan verilere geri dönebilecek, bunları hafızanızda tazeleyebilecek, içgörüleri hatırlayabilecek ve hayata geçirebilecek,
daha fazla gelişme için bir plan hazırlayabilecek ve bunları şirket
personelinin eğitiminde veya adaptasyonunda kullanabileceksiniz.
BU PROJE ÖNCESİ FAALİYETLER, EN AZ 5 UZMANIN KATILIMIYLA
EN AZ 200 ÇALIŞMA SAATİ GEREKTİRİR.
.-.Adım 2 HİPOTEZ TESTİ VE
ÇÖZÜCÜ HK'NİN ÇEKİLMESİ / BELİRLENMESİ İÇİN MVP'NİN BAŞLATİLMASİ

İLK MVP GENELLİKLE 1 VEYA DAHA FAZLA
ARAÇTAN OLUŞAN BİR SET İÇERİR:
Sınav madenciliği satışı için 3 seçenek
Satış yönetimi için telefon ve CRM
Başvuruları almak ve işlemek için chatbot
Potansiyel müşterilerin ürününüze yönelik davranışları
Bir reklam kampanyası başlatmak
MVP - BİR ÜRÜN, HİZMET VEYA SERVİSİN DENEME SÜRÜMÜ
AMAÇ:
- teklif, gerekli hizmetin hızlı bir şekilde hesaplanması / seçilmesi karakterine sahiptir
- HK'nin satın alma işlemine ısınması "teşekkür ederim" sayfası aracılığıyla yapılır
- Gerekli ürün için bir hesaplama veya danışmanlık almak için stresli olmayan bir teklif yoluyla HK'nin iletişim bilgilerini toplamak kolaydır.
Oluşturulan taban, başlangıçta kitlenin tanıtılan ürüne olan ilgisini belirlemenizi sağlar.
Ayrıca, gelecekte HK'nin temaslarını ısıtma için kullanmaya ve tanıtılan şirketten satın alma fikrine sorunsuz bir şekilde yol açmaya izin verecektir (yeniden hedeflenmiş reklam, promosyonlar, e-posta dağıtımı vb.).
Uygulama zaman çerçevesi:
14-21 gün
Maliyet:
4.500 $ (Rk dahil)
rk dönem
15-30 gün
SONUÇ OLARAK, AŞAĞIDAKİLER HAKKINDA NET BİR ANLAYIŞA SAHİP OLACAKSINIZ:
Bir müşteri çekmenin ortalama maliyeti
Satış departmanında ve mevcut teklif sahiplerinde ne gibi zayıflıklar olduğu
Müşteri çekmek için belirli bir kanalın etkinliği
Şirketin organizasyon yapısını oluşturuyoruz otomasyon sistemleri uygulamak
EŞLIK ETMENIN SONRAKI ADIMLARI:
Test döneminden sonra aşağıdaki 3 adımı uygulamamız gerekecektir
her ürün/hedef için "büyük" krediler oluşturuyoruz
otomatik bir satış hunisi oluşturuyoruz
akıllı bir sohbet robotu entegre ediyoruz
bir reklam kampanyası başlatıyoruz
ŞİRKET ALTYAPISININ
TEKNİK İNŞASI
№1
Hipotez testine dayanmaktadır:
Şirket için bir pazarlama departmanı kuruyoruz
bi̇r satiş eki̇bi̇ kuruyoruz
DİJİTAL PAZARLAMA VE MARKALAŞMA İÇİN KAPSAMLI BİR ÇÖZÜM
№2
Şirketin altyapısının teknik yapısına dayanmaktadır:
Sonuç olarak:
- pazarlama ve satış departmanlarının çalışmalarını optimize etti pazarlama
ve satış departmanları
- Pazarda artan marka bilinirliği, satış fırsatlarının genişlemesini ve şirketin pazar payının genel olarak büyümesini etkiler. Pazarda artan marka bilinirliği, satış fırsatlarının genişlemesini ve
şirketin pazar payının genel olarak büyümesini etkiler
Sonuç olarak:
- şi̇rket hizli bi̇r büyüme evresi̇ne gi̇ri̇yor
ve veri̇ye dayali karar alma, anali̇ti̇k ve etki̇n fi̇nansal yöneti̇me odaklaniyor. veriye dayalı ve analitik karar alma
ve etkin finansal yönetim üzerine odaklanmaktadır
Şi̇Rket/Şube/Temsi̇Lci̇Li̇K Ti̇Cari̇ Bloğunun Yöneti̇Mi̇
№3
Sonuç olarak:
- potansiyel müşteriler üretiyoruz
- OP'nin işini otomatikleştiriyoruz
- Nerede gelişmemiz gerektiğini ve nelere dikkat etmemiz gerektiğini anlamak için metrikler uyguluyoruz
Uçtan uca bir dijital pazarlama ve markalaşma çözümü üzerinde tamamlanan çalışmaya dayanmaktadır:
otomasyon sistemleri uyguluyoruz
Teknik işbirliği
Yönlendirmeler oluşturma ve yönetme
Satışlardan elde edilen bütçe
(%+bonuslar) şirketinizin
pazarlama departmanı
şirket
Pazarlama
Tasarım
Müşteri adayı oluşturma
Ödünç verme oluşturma
Reklam bütçesi
Proje öncesi çalışma
Çevrimiçi mağazaların bakımı
İkinci tarifeye dahil olan her şey
Fullstack geliştirici: oluşturma
web siteleri ve web uygulamaları
Ön uç geliştirici: kullanıcılar için
arayüzler oluşturma
Django geliştiricisi: oluşturma
arka uç uygulamaları
Sistem yöneticisi ve
DevOps mühendisi
35 tasarruf
YILLIK BAKIM
ÜCRETLERI
Size uygun tarifeyi seçin
$1 500
/ In mas.
Daha fazla
Şirketin BT departmanı
İnşa etmek ve yönetmek
Şirketin BT departmanı
Ortak BT projelerinin oluşturulması
ortaklık şartlarında
$6 500
/ In mas.
Daha fazla
İş süreci yönetimi
Şirketin operasyonel yönetimi
ve/veya ticari blok
Satışlardan elde edilen bütçe (%+bonuslar+opsiyonlar) Şirketinizin yönetim bloklarının oluşturulması ve desteklenmesi için
$4 875
/ In mas.
Daha fazla
İlk tarifeye dahil olan her şey
Sistem süreç yönetimi
ve takım
Satış Müdürü
İş Süreçleri Yönetimi
Metrik programlama
dahil değildir
Asana entegrasyonunu içermez ve
AmoCRM
İK departmanının çalışmaları
Yıllık takip
Bu nedenle, bir sözleşme hazırlamak için lütfen bilgilerinizi iletişim bilgilerimizden herhangi birine gönderin:
GERİ BİLDİRİMLERİNİZE VE ONAYLANMIŞ BÜTÇENİZE
DAYANARAK, SEÇTİĞİNİZ HERHANGİ BİR FİYATTAN DESTEĞE BAŞLAMAYA HAZIRIZ
Telegram:
@shrv78
1/14